Doelgericht Leven Onder de Loep

Voorwoord De bespreking van het boek Doelgericht Leven gaat uit van het Bijbelse standpunt. De Here Jezus waarschuwt, “Ziet toe, dat niemand u verleide! En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.” Mattheüs 24:4, 11 “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn: want vele valse […]

Lees verder…