Eindoplossing

“En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.”

Zacharia 14:9

De leiders van de volken zijn met andere dingen bezig. Er staan grote belangen op het spel. En dat klopt, maar het leidt tegelijk de aandacht af, van wat Gods Woord zegt. Wat de profeet Zacharia geprofeteerd heeft, is nog niet gebeurd. Het is geen geschiedenis, maar toekomst. De eindbeslissing op het wereldtoneel moet nog vallen. Dit kun je geloven of niet, maar wat Gods Woord zegt, gebeurt altijd, ook al zouden we liever iets anders horen.

Lees verder…