Regeert de leugen?

“Wie waarheid spreekt, deelt mee wat recht is, maar een leugenachtig getuige bedrog.”

Spreuken 12:17

In deze Adventstijd wordt soms de Godheid van de Here Jezus betwijfeld.

De waarheid is, dat de Here Jezus, Gods Zoon naar deze aarde kwam om het zondeprobleem, ons probleem, op te lossen. Maar dat kan alleen op Zijn voorwaarden. Laten we vooral geen Kerstfeest gaan vieren, maar weglaten, waarom de Here Jezus naar deze aarde kwam. Dan is het geen Kerstfeest, maar een vermaak dat je kunt vergelijken met Carnaval.

Lees verder…