Betrokken maar Afzijdig

“Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen.”

Daniël 1:8

Het zal je maar gebeuren. Er zijn nog altijd mensen, die de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt. Mensen, die verplicht naar Duitsland moesten om daar te werken. De fabrieken waar ze moesten werken werden vaak gebombardeerd. Ze konden nergens heen, en het einde was niet in zicht. Deze beelden worden opgeroepen als je de geschiedenis van Daniël leest. Vier nog erg jonge joodse jongens werden door de vijand uit hun land ontvoerd. Ze moesten verplicht een vreemde taal leren. Ze kwamen niet in een democratie, waar rekening met hen werd gehouden. Ze belandden in een dictatuur. Ze werden geconfronteerd met een heidense godsdienst. Ze werden verplicht om 3 jaar lang de filosofie van dat andere denken te bestuderen.

Lees verder…