Als de nood het hoogst is

“Nu dan, HERE, onze God, verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HERE, alleen God zijt.”

2 Koningen 19:19

Koning Hizkia was ernstig door de koning van Assur bedreigd. Het was zo erg, dat de koning als teken van rouw, zijn mantel scheurde. Vervolgens liet de koning aan de profeet Jesaja vragen, of die voor hem wilde bidden om het gevaar af te wenden. Namens God liet de profeet de koning weten, dat God zou ingrijpen en de maarschalk van Assur op een dwaalspoor zou brengen, zodat hij van Jeruzalem wegtrok. En zo gebeurde. Maar daarmee was het gevaar nog niet geweken.

Lees verder…