Verwachting

“Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?”

Lucas 12:54-56

De schriftlezing is een kort gedeelte uit een lang hoofdstuk. Daarin sprak Jezus met Zijn discipelen en met de menigte, die Hem volgde. Iemand uit de menigte vroeg Jezus te bemiddelen in een erfeniskwestie. Daar ging Jezus niet op in. Hij kwam niet om recht te spreken. Niet dat het niet belangrijk was, maar er was iets dat op dit moment belangrijker was. Hij tilde het probleem boven het dagelijkse leven uit en plaatste het in het kader van de toekomst. In deze discussie legde Hij de nadruk op wat zou komen en liet het leven van alle dag af even voor wat het was. Uit het optreden van Jezus blijkt overigens meer dan duidelijk, dat Hij bewogen was over het lot van mensen. Hij ontkende hun problemen van ziekte en dood niet, integendeel. Maar nu ging het om de toekomst, en spoorde de mensen aan waakzaam te zijn…

Lees verder…