Het Was Tijd

“Maar toen de volheid des tijd gekomen was…”

Galaten 4:4

In de dagen van die koningen wil zeggen, in de eindtijd. De eindtijd brak aan, bij Jezus’ geboorte. Dat noemt de Bijbel de volheid des tijds. Het gaat om het keerpunt in de geschiedenis. Het keerpunt ligt bij Jezus’ geboorte. Van Genesis 1 tot 11 gaat het over de volken. In Genesis 12 wordt een man apart gezet om de vader van het volk Israël te worden, dat de Messias zal voortbrengen. Gaandeweg wordt Gods doelgerichte geschiedenis openbaar…

Lees verder…