Hoe lang nog?

“Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.”

2 Petrus 3:4

Petrus wijst de gelovigen op de Wederkomst van Christus. Ja, er zijn spotters, zegt hij, die steken er de draak mee. Ach ja, dat verhaal hebben we al zo lang gehoord. Maar er gebeurt niets. Dat is het verhaal dat op zolderkamertjes bedacht en in keldertjes verkondigd wordt. Velen denken er vandaag net zo over. Het wordt al meer dan 1900 jaar verkondigd. Er is geen enkele aanwijzing, dat het gaat gebeuren. Voor die opvatting waarschuwde Petrus al in zijn tijd voor die verkeerde gedachte. Hij wees er op, dat de menselijke tijdsrekening heel anders is, dan de goddelijke.

Lees verder…