Skip to content

Trends 2000

Samenvatting

Deze brochure is een samenvatting van een boek van Dr. Stephan Holthaus, hoogleraar aan de Theologische Academie te Giessen, Duitsland. Hij constateert dat de westerse cultuur zich van haar christelijke wortels losgemaakt heeft waardoor een nieuw-heidense cultuur is ontstaan. Deze stelt hij tegenover de evangelische Gemeente. Zijn oplossing voor dit probleem is het vasthouden aan de richtlijnen van bijbelse theologie en ethiek. De evangelischen zijn zonder leiding, zegt hij. Daarbij constateert de verschijning van talloze zelf-help boeken. Verder worden verschillende gemeente vormen beschreven. Er is een gemis aan idealen en overtuigingen waarvoor, in de bewerking, een Nederlands voorbeeld gegeven wordt. Ter wille van de duidelijkheid passeren als voorbeeld in het kort de Heidelbergse Catechismus en het Concilie van Trente de revue. De nadruk ligt tegenwoordig op gevoel en ervaring. Er wordt taalverarming waargenomen, die de communicatie bemoeilijkt. In het kort wordt aandacht aan lofprijzing, aanbidding en evangelisatie besteed.

Download

~Drs. K. van Berghem