Skip to content

Opwekking – Herleving

Samenvatting

Het begrip Opwekking wordt vandaag veel gebruikt. Maar om misverstand te voorkomen moet eerst vastgesteld worden wat er mee bedoeld wordt. Ds. Peter Jeffery, een evangelische predikant uit Wales heeft een indrukwekkend boek over dit onderwerp geschreven. Het heet Evangelicals – Then and Now. Hij stelt eerst de vraag wat Opwekking of Herleving is. Hebben wij die nodig? Verder onderzoekt hij waarom er al zolang geen Opwekking geweest is. Daarbij komt hij tot een opvallende ontdekking. Het heeft maken met een verandering an het denken onder evangelische christenen. Hij eindigt zijn betoog met de woorden dat bij Opwekking het besef van de Heilige Geest zo werkelijk is, de liefde voor Jezus zo kostbaar, en het bewustzijn van Gods heiligheid zo intens is, dat de zonde niet verborgen kan blijven. Daarmee wordt niet gezegd, dat als de dingen recht gezet worden er volgende week opwekking is. Maar ze moeten recht gezet worden of er zal nooit herleving zijn. Methodes en technieken zijn geen alternatief voor het werk van de Heilige Geest. Hervorming is onze business, maar God alleen kan herleving geven.

Download

~Drs. K. van Berghem