Skip to content

Geneest De Zieken

Samenvatting

Elk mens heeft vroeg of laat met ziekte te maken. Genezing staat dan bovenaan. Prof. Ouweneel is begaan met de zieken. Dat is een goede zaak. Helaas laat het boek veel vragen onbeantwoord. En daar gaat het bij de zieke juist om, Maar dat een zieke de genezing zou kunnen kwijtraken nadat hij of zij door God wonderlijk genezen is, kan natuurlijk niet. Er is een verslag opgenomen van de ziekte en de genezing van onze oudste dochter toen ze baby was. Eenmaal volwassen werd ze ernstig ziek en kwam te overlijden. In beide gevallen werd gehandeld volgens Jacobus 5:14vv. De eerste keer vond genezing plaats, de tweede keer niet. Maar het gaat niet alleen om lichamelijke genezing alsof die allesbepalend is. De studie gaat in op valse profeten en het gebruik van de geestesgaven. Het boek bevat de namen van meerdere zogenaamde gebedsgenezers. Aan de hand van harde bewijzen is vastgesteld, dat er tenminste bij één aantoonbaar sprake van valse profetie is en de door hem toegezegde genezing een lange en smartelijke lijdensweg inluidde. De plaatselijke gemeente waar een zieke lid van is behoort hier de verantwoordelijkheid te nemen.

Download

~Drs. K. van Berghem