Skip to content

Evangelisch, Wat is evangelisch? Dat is Evangelisch!

Samenvatting

Deze studie wil opheldering geven in de bestaande verwarring over wat Evangelisch eigenlijk is. Daarvoor is een uitgangspunt nodig. In deze studie is het uitgangspunt van de Geloofsverklaring van de Evangelische Alliantie, die in 1846 in Londen werd opgericht. Daarbij gaat het om de Inspiratie, het Gezag en de Genoegzaamheid van de Heilige Schrift. Met name dit laatste begrip wordt sinds 1951 door veel zich Evangelisch noemende gelovigen niet aanvaard. Het heet dat, God genoegzaam is en Zijn Woord Hem niet vervangt. In de Bournemouth Verklaring van 1996, is het begrip “genoegzaamheid” in ere hersteld.

Zij, die dit standpunt innemen, gaan er aan voorbij, dat de drie genoemde begrippen in de Geloofsverklaring vooropstaan. Er waren bijna 1000 vertegenwoordigers uit Amerika en Europa in Londen bijeen waar ze meer dan 50 verschillende kerken en evangelische organisaties vertegenwoordigden en deze formulering aanvaardden. De bedoeling ervan was, dat ieder dier dit onderschreef als Evangelisch werd gezien. Wie dit niet deed, was niet Evangelisch. Deze vaststelling vond plaats lang voordat de Pinkster- en Charismatische Bewegingen waren ontstaan, die veel gezag toekennen aan geestelijke ervaring. In de Evangelische opvatting staat de ervaring onder gezag van Gods Woord, niet er naast en nog minder er boven.

In 1947 voerde het nieuw gestichte Fuller Theological Seminary in Californië het begrip Neo-Evangelisch in en brak daarmee met de genoegzaamheid van de Bijbel. Dit is een belangrijk kenmerk van Neo-Evangelisch. In deze opvatting zijn de Pinkster- en de Charismatische Bewegingen niet Evangelisch maar Neo-Evangelisch. Wat van 1846 tot 1951 niet kon, is door de wijziging van dat jaar mogelijk gemaakt. Deze Neo-Evangelische Bewegingen zijn als volwaardig lid in de Evangelische Alliantie opgenomen. In 1996 werd met de Bournemouth Declaration door de Engelse Evangelische Alliantie de “genoegzaamheid” in ere hersteld. Het Bestuur van de Duitse Evangelische Alliantie bestaat uit 45 leden. Honderd jaar na het ontstaan van de Pinksterbeweging en tien jaar na de gemeenschappelijke verklaring tussen de Alliantie en de Bond van Pinkstergemeenten is de 53-jarige Pinkstertheoloog, Erhardt Zeiser, voorzitter van de Alliantie. De verwarring is compleet.

Verder gaat de studie over hedendaagse muziek, en de zogenaamde Vier Golven van de Heilige Geest.

Download

~Drs. K. van Berghem