Skip to content

De Verwarring van Rick Warren

Samenvatting

De boeken Doelgerichte Gemeente en Doelgericht Leven van Rick Warren zijn zeer populair en worden wereldwijd door tallozen gelezen. De inhoud van deze boeken wordt enthousiast door gemeenten en gelovigen in praktijk gebracht. Bij een wijdverspreide en door velen beoefende praktijk zijn er altijd voor- en tegenstanders. Deze studie gaat niet in op de inhoud van deze boeken maar onderzoekt de achtergronden van de schrijver. De vraag wordt gesteld uit welke bron de schrijver geput heeft. Voor gelovigen, die zich aan het Woord willen houden, leidt het antwoord tot de conclusie, dat de methodes van Warren onbijbels zijn en daarom afgewezen moeten worden. Mensen, die vanuit de New Age tot geloof in Christus gekomen zijn, herkennen er methodes en technieken in, die uit de New Age afkomstig zijn. De nietsvermoedende lezer is veelal niet bekend wat New Age inhoudt. Het risico is levensgroot, dat het hem ontgaat, dat de bijbelse begrippen, die door New Age gebruikt worden een andere inhoudswaarde hebben, dan hij vermoedt. Hier wreekt zich het gebrek aan voorlichting in de gemeenten, die in bijbelse teksten verpakte New Age-principes worden overrompeld. Terwille van hun geestelijk welzijn wordt in een ander artikel wordt aandacht besteed aan wat evangelische christenen over New Age moeten weten.

Download

~Drs. K. van Berghem