Skip to content

De Ondeugdelijke Fundamenten van de Nieuwe Bijbel Vertaling

Samenvatting

De Nieuwe Bijbel Vertaling heeft bij veel mensen gretig aftrek gevonden. Er is veel commentaar op geleverd, zowel voor als tegen. Deze studie besteedt hoofdzakelijk aandacht aan de Inleiding op de Bijbelboeken. Deze Inleidingen komen niet in elke uitgave voor. Het is een kwestie van keus of men die wil of juist niet. Deze Inleidingen geven de lezer een kijkje achter de schermen van de vertalers. Tussen de regels door blijkt, dat de vertaling vanuit een vrijzinnige opvatting over de Bijbel komt. De naam boven bepaalde bijbelboeken zou niet van de schrijver zelf zijn. Het heet, dat de tekst soms door lange processen van redactionele bewerking gegaan is. Daarbij vraagt de lezer zich af wat er van de oorspronkelijke tekst overgebleven is. Hoe zit het dan met de inspiratie? Kon God niet beter voor Zijn eigen Woord zorgen zodat de boodschap overkwam zoals Hij die door de profeten en apostelen heeft kenbaar gemaakt?

Ook de tekst zelf geeft aanleiding tot ernstige kritiek. Zo maakt de vertaler Petrus tot de rots van de kerk in plaats van aan te geven, dat aan Petrus geopenbaard werd, dat Jezus de Christus is. Matth. 16:17-18. De Statenvertaling en de Nieuwe Vertaling (1951) melden: ”En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u (ook), dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik Mijn(e) gemeente bouwen.”

De Nieuwe Bijbel Vertaling (2004) meldt: ”Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. De vertaler maakt er vervolgens van: ”En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.” Dit is de tekst waarop de Rooms-Katholieke Kerk zich baseert om het Pausdom te rechtvaardigen waarbij Petrus dan de eerste Paus zou zijn geweest. Het gaat hier maar niet om een wat ongelukkig vertaalde tekst. Wie de inhoud van de vertaling van 2004 erkent, stemt er stilzwijgend mee in, dat er maar één ware kerk is, die van Rome. Dit is wat de nieuwe paus Benedictus XVI steeds heeft beweerd en volgehouden. Dit wijzen wij categorisch af.

Download

~Drs. K. van Berghem