Skip to content

De Dordtse Synode 1618 – 1619

Samenvatting

Samen met een studie over het Sola Scriptura van de Uitverkiezing, is deze studie de aanzet tot een analyse van de achtergronden van deze Synode. Het is een onderzoek of het gaat om het begin van een nieuwe periode in de vaderlandse kerkgeschiedenis of de ontknoping van wat er aan voorafging. Door de de Dordtse Synode alleen te zien als uitgangspunt voor vandaag, zonder aandacht te besteden aan wat er aan voorafging, ontstaat een onjuist beeld. De eindconclusie van de studie is, dat de Dordtse Synode zowel een begin als een ontknoping kent.

Download

~Drs. K. van Berghem